back print

We recommend

 

Doing Business in a More Transparent World

PETERKA & PARTNERS´ attorneys participated as "Local Partners" in the preparation of chapters concerning the Czech Republic and Slovakia in the publication Doing Business 2012.

Published by: The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank 2011

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
 

 

Hana Skalická, Mezinárodní daňové vztahy, 2. aktualizované vydání

Kniha se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek.

Pokrývá klasické otázky mezinárodního zdanění ohledně rezidentství, stálé provozovny, srážkové daně či zajištění daně, ale obsahuje také kapitoly zahraniční služební cesta nebo kursové rozdíly, dále kapitolu o právních předpokladech podnikání zahraničních osob v České republice a zahrnuje tedy i otázky z práva obchodního a živnostenského. Zabývá se i otázkami práva pracovního, a to zejména v kapitole zahraniční služební cesta. Dále řeší otázky účetní, a to zejména v kapitole kursové rozdíly, a v neposlední řadě se zabývá zdaněním fyzických osob pracujících v zahraničí, a to jak českých občanů pracujících v zahraničí, tak cizinců pracujících v České republice.

Wolters Kluwer, 2011 

 

 

Magdaléna Vyškovská, Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání

Kniha Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů.

Zdanění jednotlivých příjmů je v publikaci posouzeno podle smluv o zamezení dvojího zdanění a podle zákona o daních z příjmů.

Publikace obsahuje názorné příklady z praxe včetně podrobných výpočtů.

Poslední kapitola je věnována sociálnímu zabezpečení v Evropské unii a určení, do kterého státu má být za cizince odváděno pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění včetně příkladů.

Nově jsou do publikace začleněny zápisy z koordinačních výborů a judikatura Nejvyššího správního soudu ČR.

Wolters Kluwer, 2011

 

Dimitar Stoimenov

Contributed Bulgarian country chapter to the publication " National Reports on the Transfer of Movables in Europe" published by European Legal Studies

http://www.sellier.de/pages/en/buecher_s_elp/europarecht/769.national
_reports_on_the_transfer_of_movables_in_europe.htm

Transfer of Movables, Bulgaria

 

Hana Skalická : Mezinárodní daňové vztahy

Publikace se věnuje následujícím tématům: aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění, právní předpoklady podnikání zahraničních osob v České republice, zdanění fyzických osob pracujících v zahraničí, zahraniční pracovní cesta a kursové rozdíly

Wolters Kluwer, Česká republika 2010

mezinárodní daňové vztahy

 

Magdaléna Vyškovská: Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d'Etat (Francie)
 

Wolters Kluwer, Česká republika, 2010    

http://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/vyklad-smluv-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni-ve-svetle-judikatury-nejvyssiho-spravniho-soudu-a-conseil-d-etat-francie.html                                                                                               

 Zamezení dvojího zdanění

 

J. Černý, O. Dušek, K. Fišerová, P. Jakab, V. Kočová, A. Krbcová, M. Strachotová, K. Čermáková, E. Chorvátová, L. Leško and P. Marek

Participated as "Local Partners" in the preparation of chapters concerning the Czech Republic and Slovakia in the publication Doing Business 2010
Published by: The Internationanl Bank for Reconstruction and Development /The World Bank 2009
 

 

 

Jiří Černý, Kristýna Fišerová, Adéla Krbcová, Pavla Přikrylová, Kristína Čermáková, Elena Chorvátová and Přemysl Marek

Participated as "Local Partners" in the preparation of chapters concerning the Czech Republic and Slovakia in the publication Doing Business 2009
Published by: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2008

 

Jiří Černý, Gabriela Hájková, Pavla Přikrylová, Ondřej Dušek, Lenka Očkaiková and Kristína Rúsková

Participated as "Local Partners" in the preparation of chapters concerning the Czech Republic and Slovakia in the publication Doing Business 2008

Published by: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2007

 

PETERKA & PARTNERS

Co-published The 2007 Guide to Ukraine.
Authors: Monika Simunkova Hoskova and Alexander Poels
Co-Published by: Euromoney Institutional Investor

 

Gabriela Hajkova and Michaela Vondrakova

Contributed the Czech Republic chapter in Labour and Employment Law in the New EU Member and Candidate States
Published by: Section of International Law, American Bar Association, 2007

 

Jiří Černý, Gabriela Hájková, Pavla Přikrylová, Ondřej Dušek, Lenka Očkaiková and Kristína Rúsková

Participated as "Local Partners" in the preparation of chapters concerning the Czech Republic and Slovakia in the publication Doing Business 2007 - How to reform
Published by: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2006

 

Jiří Černý, Gabriela Hájková, Pavla Přikrylová, Lenka Očkaiková and Ondřej Dušek

participated as "Local Partners" in the preparation of chapters concerning the Czech Republic and Slovakia of the publication Doing Business in 2006 – Creating Jobs
Published by: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2006

 

Jiří Černý

The Czech Republic

In: Winning Legal Strategies™ International Litigation – A Country-by-Country Look at the Negotiations, Trials and Successful Dispute Resolution in Major Markets around the Globe, Aspatore 2005

 

Magdaléna Vyškovská

Cizinci a daně. Zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice.
ASPI, Praha 2003, 2005 (2. aktualizované vydání)

 

Jiří Černý, Gabriela Hájková, Pavla Přikrylová, Lenka Očkaiková and Ondřej Dušek

participated as "Local Partners" in the preparation of chapters concerning the Czech Republic and Slovakia of the publication Doing Business in 2005 – Removing Obstacles to Growth
Published by: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2005

 

Alexander Poels

A need for transnational non bis in idem protection in international human rights law
In: Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 23 (2005) no. 3

 

Alexander Poels

Universal jurisdiction in absentia
In: Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 23 (2005) no. 1

 

Pavla Přikrylová, Přemysl Marek

Country Questions & Answers - Czech Republic, Slovakia
In: The PLC Global Counsel EU Accession Handbook 2004, Legal & Commercial Publishing Ltd. 2004 (PLC Global Counsel was re-branded in January 2005 to PLC Cross-border).

 

 

 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk