zpět tisk

Praha

PETERKA & PARTNERS patří od svého založení v roce 2000 mezi přední právní firmy v České republice. Tým zkušených právníků a daňových poradců nabízí kompletní právní služby, včetně daňového poradenství a sporné agendy související s aktivitami klientů, předních českých i nadnárodních společností, na území České republiky a v regionu střední a východní Evropy.

Na českém právním trhu si tým kanceláře vybudoval renomé jako poradce v oblastech bankovního a finančního práva, korporátního práva, fúzí a akvizic, soudních sporů, insolvence a restrukturalizace, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a práva nemovitostí a je oceňován klienty a také pravidelně doporučován ročenkami Legal500 EMEA, Chambers Global a Chambers Europe, IFLR1000 a PLC Which Lawyer?

Kromě poradenství na českém trhu nabízí PETERKA & PARTNERS služby související s expanzí klientů do zemí střední a východní Evropy. Pro své klienty zajišťuje koordinaci právních služeb v rámci celého regionu, nabízí komplexní řešení pro všechny dotčené země, funguje jako kontaktní bod pro všechny právní operace v regionu a zaručuje jednotnou kvalitu poskytovaných služeb i styl komunikace.

Unikátní je nabídka služeb v oblasti francouzského práva.

Poskytuje právní služby v angličtině, češtině, francouzštině, němčině, ruštině a slovenštině.

Informace pro spotřebitele:
V souladu s informační povinností stanovenou zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění a ve znění novely provedené zákonem č. 378/2015 Sb., informuje advokátní kancelář své klienty, fyzické osoby, kteří vstupují do smluvních vztahů s advokátní kanceláří jako spotřebitelé, o možnosti řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby poskytované advokátní kanceláří Česká advokátní komora (ČAK). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem, jako spotřebitelem, a advokátní kanceláří, může se klient, jako spotřebitel, obrátit na Českou advokátní komoru s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České advokátní komory je: www.cak.cz. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy případně uzavřené „online“ lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny.

 


Adresa:
PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze
oddíl C, vložka 218683, IČ: 26 16 97 20

tel.: +420 246 085 300
fax: +420 246 085 370
Email: marek@peterkapartners.cz

Kontakt:
Přemysl Marek, partner


 
Pražská pobočka PETERKA & PARTNERS je členem mezinárodních sítí nezávislých advokátních kanceláří TerraLex®, International Lawyers Network a Globaladvocaten.


 

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář - Law Offices - Cabinet D'Avocats
Choose your language: cz ru en fr de sk